STORY MARKETING

Vyzbrojení informáciami z nášho výskumu a rozhovorov vám predkladáme konkrétne koncepcie, návrhy integrovaných kampaní v ktorých prepájame rôznorodé nástroje on-line, event či feedback marketingu.

Koncepcie a kampane sú postavené na kreatívnych nápadoch – príbehoch plných emócií. Navrhujeme vhodné formy a spôsoby ako tieto príbehy vyrozprávať prostredníctvom virálnych videí, príspevkami na sociálnych sieťach, ako ich skombinovať so súťažami, anketami a podpornými aktivitami . Naše príbehy sú jasné, stručné, presvedčivé. Snažíme sa, aby vždy vystihli potrebu a požiadavky vašich zákazníkov a zároveň napĺňali vaše stanovené ciele.

Príbehy staviame na základných elementoch Story marketingu (Brand / Storytelling), podľa dohodnutej koncepcie. Či ide o budovanie značky, akvizíciu nových zákazníkov, inováciu, hodnoty alebo propagáciu produktov. Podľa osvedčeného systému Story Cycle kombinujeme:

  • históriu,
  • jedinečnosti v životnom príbehu alebo cykle produktu
  • emócie
  • autentickosť
  • presvedčivé argumenty.

Zákazník či publikum sa stáva centrom príbehu, generujeme jeho zapojenie a zdieľanie prezentovaného rozprávania.