FEEDBACK MARKETING

Feedback marketing aktivitami poskytujeme prehľadné informácie o skúsenostiach, postojoch a hodnoteniach vašich zákazníkov. Dnešný spotrebiteľ je pod neutíchajúcou paľbou sľubov, akcií a výhod zo všetkých strán a kanálov. Ten istý spotrebiteľ sa však pri nákupoch správa múdro a sofistikovane, požaduje kvalitu a výhodnú cenu. Aby váš produkt alebo služba v tomto súboji uspela, musí byt ľahko použiteľná, zaujímavá, atraktívna a žiadaná. Preto cez UX používateľské skúsenosti vytvárame emócie, ktoré budú dlhodobo zapamätateľné.

Prečo feedback marketing?

  • spoločnosti, ktoré realizujú feedback programy sú v intenzívnom dlhodobom vzťahu so svojimi zákazníkmi
  • zákazníci tento vzťah cítia, cítia že ich hlasy sú zbierané a vypočuté, čím sú lojálnejší
  • firmy, ktoré spätnú väzbu nezbierajú nevedia o postojoch a budúcich rozhodnutiach svojich zákazníkov

Vďaka vývoju online technológií používame širokú škálu nástrojov pre zber a vyhodnocovanie spätných väzieb

  • SMS a mobilné aplikácie na prijímanie recenzií
  • On-line prieskumy spokojnosti a hodnotenia kvality
  • aplikácie a SW na generovanie odporúčaní pre priateľov
  • portály pre cenové porovnávania, UX, on-line reputácie
  • geomarketing riešenia a poradenstvo, inteligentné insighty a prehľady
  • meranie sledovanosti komplexného mediálneho obsahu, kanálov a typov zariadení.