EVENT MARKETING

Event marketing nástrojmi zveľaďujeme osobný kontakt medzi vami a vašimi zákazníkmi či partnermi. Realizujeme podporné a špecializované akcie, ako sú prezentácie, workshopy, koncerty, konferencie a športové podujatia. Používame zábavu a emócie vo forme inter-aktívnych súťaží, prehliadok či ankiet.

Prečo event marketing?

  • dlhoročné výskumy potvrdzujú, že priemerne 58% účastníkov eventov sa rozhodlo vyskúšať a kúpiť ponúkané produkty
  • až 74% účastníkov vníma značku pozitívnejšie
  • 28% účastníkov potvrdzuje, že sa plánuje stať lojálnym zákazníkom
  • 81% potvrdzuje získanie reálnych a okamžitých výhod

Naše koncepcie a príbehy eventov staviame na správnom identifikovaní cieľa a cieľového publika a výsledkom má byť vytvorenie zážitkov a skúseností, ktoré zostávajú v pamäti. Základom je definovanie cieľa, čo sa eventom chce dosiahnuť, či je event súčasťou nejakej komplexnej komunikačnej alebo marketingovej stratégie. Dôležitým krokom je aj definovanie cieľovej skupiny, či k skupine existujúcich zákazníkov pozveme potencionálnych, či ich doplníme zástupcami odbornej komunity, mienkotvornými a VIP osobnoťami.

Event marketing úspešne realizujeme i v rámci interného marketingu na podporu tímovej spolupráce, budovaniu pozitívnych vzťahov medzi zamestnancami – teambuildingy, večierky, párty a plesy.

Prečo je dôležité realizovať event marketing profesionálnym spôsobom?

  • event odborník má dostatočné skúsenosti, pozná segmenty a vie navrhnúť aktivitu so správnym konkurenčným odlíšením
  • event poradca konzultuje a radí tak, že inšpiratívne a kreatívne realizácie sú v súlade z plánovaným rozpočtom
  • profesionálna agentúra má dostatok kvalifikovaných pracovníkov, má detailné postupy, ktoré vie jednoducho popísať a vie zastrešiť všetky požiadavky, resp. celý projekt „na kľúč“

Realizované projekty