VISION MARKETING

Počúvame vaše vízie a ciele. Analyzujeme súčasný stav, používané nástroje a aktivity.

STORY MARKETING

Tvoríme kreatívne príbehy. Sú jasné, stručné a presvedčivé. Navrhujeme vhodné formy prezentácie príbehov.

VIDEO MARKETING

Vyrábame príbehy vo forme pohyblivých obrázkov podporené hudbou, animáciou či infografikou.

ONLINE MARKETING

Realizujeme kampane na posilnenie značkiek, optimalizáciu pre vyhľadávače. Konverziu zákazníkov či reklamu produktov. Analytika a štatistiky.

EVENT MARKETING

Organizujeme podporné podujatia na báze osobného kontaktu. Prinášame zábavu, pozitívne reakcie a príjemné zážitky.

FEEDBACK MARKETING

Zabezpečujeme prieskumy a hodnotenia. Zistíme postoje, spätné väzby a nápady zákazníkov.

PRODUKTY & SLUŽBY

NAŠI ZÁKAZNÍCI A PARTNERI