Ceny

Súčasťou pre-sales auditu sú aj otázky na budgety, rozpočty marketingových nákladov. Analyzujeme či plánované náklady pokrývajú zdroje potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov.

Agentúra Play House spolupracuje so spoločnosťami, ktoré majú definovaný konkrétny rozpočet na on-line / video marketing aspoň 5.000 € ročne. Do spolupráce zapájame konzultantov, novinárov, dizajnérov, kreatívcov, profesionálov na prácu s videom i zvukom, ako aj odborníkov na generovanie dopytu. Navrhujeme stratégie, ktoré pomáhajú dosahovať ciele merateľným a zodpovedným spôsobom.

Stratégia je zvyčajne u každého iná. Väčšina klientov potrebuje na začiatku vytvoriť a doplniť obsah, ktorý pomôže zvýšiť povedomie o značke, výrobkoch či službe. Iní potrebujú investovať významný rozpočet na propagáciu nových produktov alebo služieb. Neskôr (častokrát i súčasne) sa môžete zamerať na trvalý rast prostredníctvom SEO, PPC kampaní a content marketingu. Akýkoľvek scenár je použitý, náš prístup a plán bude prispôsobený na dosiahnutie vašich cieľov a na rýchlu návratnosť investícií.